• Ana Sayfa
  • Haber
  • BTK, kişisel verilerin kamu kurumlarıyla paylaşılmasına ilişkin kararını açıkladı

BTK, kişisel verilerin kamu kurumlarıyla paylaşılmasına ilişkin kararını açıkladı


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), “Kişisel Verilerin Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Paylaşılması ve MSISDN Numarası” konulu kararını internet sitesinden duyurdu. 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 51. maddesinde kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunmasına yönelik usul ve esasların BTK tarafından düzenleneceği belirtiliyordu.

Kararla; sabit, mobil telefon ve internet gibi elektronik haberleşme hizmetleri alanında faaliyet gösteren işletmelerin, kamu kurum ve kuruluşları ile kişisel verileri paylaşması düzenleniyor. Buna göre,  işletmeler, her türlü bilgi ve belge isteme yetkisi kanunlarla açıkça verilmiş olan kamu kurum ve kuruluşlarıyla, kullanıcılarının kişisel verilerini şu şartlar ile paylaşabilecek:

– İlgili verilerin, talepte bulunan kamu kurum ve kuruluşunun görev ve amaçları ile bağlantılı olması
– Paylaşılması istenen verilerin sınırlı ve orantılı olması
– Paylaşılacak verilerin taraflarca gizlilik ve güvenliğinin sağlanması

BTK’nın 11.11.2013 tarihli kararının tam metni şu şekilde:

[styled_box title=”BTK’nın 11.11.2013 Tarihli Kararı” class=”sb_gray”]

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 4’üncü, 6’ncı, 12’nci, 48’inci ve 51’inci maddeleri ile Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında,

1) İşletmeciler tarafından kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak veri paylaşımında kişisel veri ihlallerinin engellenmesi ile tüketici hak ve menfaatlerinin gözetilmesini teminen, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kanunlarında açıkça tüm özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarından her türlü bilgi ve belge isteme yetkisi verilen kamu kurum ve kuruluşlarıyla kanunlarında belirtilen görev ve amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve orantılı verilerin taraflarca gizlilik ve güvenliği sağlanarak paylaşılabileceği, bu çerçevede; ilgili kurumlarca işletmeciye iletilen talepte istenen verilerin hangi amaç için kullanılacağı hususunun gerekçeleriyle birlikte bildirilmesi ve talebin bu amaçla sınırlı tutulması, bu verilerin gizliliğinin korunması ve alınış amacı dışında kullanılmaması sorumluluğunun talep eden kuruma ait olduğu hususunun yazılı biçimde belirtilmesi, bu süreçteki iş ve işlemlerin Kurum incelemesine elverişli şekilde kayıt altına alınarak muhafaza edilmesi,

2) Uluslararası çağrılara ilişkin bilgiler ile bazı hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan cep telefonu numarası (MSISDN) bilgisinin teknik zorunluluk kapsamında yurt dışına çıkarılabileceği

hususlarına karar verilmiştir.[/styled_box]

Statjus

Statjus, bilişim hukuku alanına akademik anlamda katkı sağlamayı amaçlayan ve kullanıcılarına bu alanda içerik sunan bir internet platformudur.

Diğer yazıları için tıklayın:

Menü

Pin It on Pinterest