Başkasının ad ve soyadını kullanarak Facebook hesabı açmak


Özet

Katılanla aynı üniversitede çalışan sanık tarafından katılanın resmi ile ad ve soyadı kullanılarak facebook sayfası açmaktan ibaret eyleminde, sayfada yer alan bilgiler de nazara alındığında eylemin cezai yaptırımı gerektirecek içeriği bulundurmadığı gözetilmeksizin beraati yerine özel hayatın gizliliğini ihlalden mahkumiyetine karar verilmesi.

YARGITAY
12. Ceza Dairesi

Esas No: 2011/12220
Karar No: 2012/9228
Karar Tarihi: 4.4.2012

İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER
Ceza Muhakemesi Kanunu
Türk Ceza Kanunu

ANAHTAR CÜMLELER
Özel hayatın gizliliğini ihlal
Başkasına ait ad ve soyadını kullanarak facebook hesabı açmak

Karar

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm sanık müdafii ve katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Katılanla aynı üniversitede çalışan sanık tarafından katılanın resmi ile ad ve soyadı kullanılarak facebook sayfası açmaktan ibaret eyleminde, sayfada yer alan bilgiler de nazara alındığında eylemin cezai yaptırımı gerektirecek içeriği bulundurmadığı gözetilmeksizin beraati yerine özel hayatın gizliliğini ihlalden mahkumiyetine karar verilmesi,

Kabule göre de;

Sanığın üzerine atılı suç CMK’nın 253 üncü maddesi, TCK’nın 134/1 ve 139 uncu maddeleri uyarınca uzlaşma kapamında olup mahkemece CMK’nın 254 üncü maddesi uyarınca uzlaştırma hükümleri uygulanmadan eksik incelemeyle hüküm tesisisi,

Bozmayı gerektirmekle sanık müdafinin ve katılan vekilinin temyizi bu itibarla yerinde görülmekle hükmün 5320 s. Kanunun 8 inci maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321 inci maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA, 04.04.2012tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Statjus

Statjus, bilişim hukuku alanına akademik anlamda katkı sağlamayı amaçlayan ve kullanıcılarına bu alanda içerik sunan bir internet platformudur.

Diğer yazıları için tıklayın:

Menü

Pin It on Pinterest