Satın alınan bilgisayarla birlikte gelen işletim sisteminin iadesi


ÖZET:
Davacı, davalı firmadan aldığı Casper marka Notebook bilgisayar ile birlikte verilen Windows Vista Premium işletim sistemini beğenmediğini belirterek ürünün ambalajını hiç açmadan iade etmek için dilekçe ile aldığı firmaya müracaat ettiğini, firma müdürünün dilekçeyi ve ürünü teslim almaması üzerine aynı gün dilekçeyi PTT marifetiyle iadeli taahhütlü olarak gönderdiğini, davalı tarafın yanıt dilekçesi ile ürünün iadesi için 15 günlük iade ve değişim süresi sonrasında olduğu gerekçesi ile olumsuz yanıt verdiğini 21/08/2008 tarihli fatura karşılığı satın aldığı ürünün depodan getirildiği için iki gün sonra teslim aldığını ve 12 gün sonra iade için müracaat ettiğini, satın aldığı Notebook ile verilen Windows Vista Premium işletim sistemini kesinlikle geri alamayacaklarını belirttikleri nedenle bu davayı açtıklarını, bugüne kadar bedeli ile iade edilmeyen ürünün değerini tespit ederek tarafına iadesini ve yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER:
• 4077 Sayılı  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

ANAHTAR CÜMLELER:
Tüketici hakları
Satın alınan bilgisayarla birlikte satılan işletim sisteminin iadesi

T.C.
ANKARA
1. Tüketici Mahkemesi

Esas : 2008/520
Karar : 2009/622
Tarih : 14.12.2009

Davacı tarafından, davalı aleyhine açılan dava, mahkememizin yukarıdaki esas sırasında kaydı yapılarak yapılan evrak incelemesi sonucunda;

DAVA: Davacı dava dilekçesinde özetle; davalı firmadan 21/08/2008 tarihinde Casper marka Notebook bilgisayar ile birlikte verilen Windows Vista Premium işletim sistemini beğenmediğini belirterek ürünün ambalajını hiç açmadan iade etmek için 04/09/2008 tarihinde dilekçe ile aldığı firmaya müracaat ettiğini, firma müdürü dilekçeyi ve ürünü teslim almadığı nedenle aynı gün dilekçeyi PTT marifetiyle iadeli taahhütlü olarak gönderdiğini, davalı tarafın 15/09/2008 günü yanıt dilekçesi ile ürünün iadesi için 15 günlük iade ve değişim süresi sonrasında olduğu gerekçesi ile olumsuz yanıt verdiğini 21/08/2008 tarihli fatura karşılığı satın aldığı ürünün depodan getirildiği için iki gün sonra teslim aldığını ve 12 gün sonra iade için müracaat ettiğini, satın aldığı Notebook ile verilen Windows Vista Premium işletim sistemini kesinlikle geri alamayacaklarını belirttikleri nedenle bu davayı açtıklarını, bugüne kadar bedeli ile iade edilmeyen ürünün değerini tespit ederek tarafına iadesini ve yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

CEVAP: Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının dava konusu üründe üretim hatasının ve bir ayıbın bulunmadığını, dava konusu ürünün yazılım yüklü bir şekilde davacıya satılıp teslim edildiğini, davacının ürünü Windows Vista işletim sistemine sahip olduğunu bilerek satın aldığını, bu davanın açılmasının MK 2 kapsamındaki iyi niyet kuralına aykırı olduğu nedenle davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

İhbar edilen Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş. adına çıkarılan tebligat usulüne uygun olarak tebliğ edilmesine rağmen duruşmalara katılmamış, herhangi bir yazılı beyanda da bulunmamıştır.

DELİLLER: Fatura, bilirkişi raporu, dava ve cevap dilekçeleri, ihbar dilekçesi, duruşma zabıtları.

GEREKÇE: Dava, ürün iadesi ile ödenen bedelin tahsili istemine ilişkindir.

Dosyada iki adet bilirkişi raporu alınmıştır. 19/06/2009 tarihli raporda bilirkişi “…..Bilgisayar satın alan bir kişinin o bilgisayar kendi koşulları ve tercihlerine göre dilediği bir işletim sistemini kurabilme özgürlüğü olmalıdır. Davacının doğal olarak satın aldığı bilgisayara başka bir işletim sistemi kurma hakkı vardır, davaya konu olan dizüstü bilgisayar yurtdışında üretilip farklı üretici isimleri ile dünya piyasalarına verilen bir bilgisayardır, aynı ürün dünya piyasalarında farklı işletim sistemi alternatifleri ile satışa çıkarken ülkemizde tek bir alternatifle ve ticari bir işletim sisteminin fiyatı toplam fiyata yansıtılarak satılmaktadır. Yurt dışında alternatif olarak verilen işletim sistemleri açık kaynak kodlu ve özgür yazılım ürünleri olduğu için kurulum emeği dışında tüketiciye yansıtılan bir masrafı da yoktur ve ticari benzerlerine göre birçok avantajı olduğu halde daha ucuza satılabilmektedir. Ülkemizde ise aynı ürünler sadece bir firmanın ticari işletim sistemleri ile piyasaya sürülmekte, bu yazılım ürünü zorla tüketiciye satılmaktadır….. Davaya konu ürünü üreticinin tüketicilere işletim sistemsiz ya da farklı işletim sistemleri ile bir seçenek sunmaması tüketicilerin mağduriyetlerine neden olmakta ve yazılım sektöründeki ciddi bir sorun olan tekelleşmeyi desteklemektedir. İşletim sistemsiz ürün satmanın üreticiye maliyeti yoktur ve tüketicinin bu seçeneği beklemesi doğaldır. Bir tüketicinin zorunlu olarak satın aldığı bir işletim sisteminden aradığı işlevselliği bulamaması ve bunu aldıktan sonra fark etmesi beklenebilecek bir durumdur. Davacının aldığı bilgisayarla beraber zorunlu olarak verilen işletim sisteminde kusur bulmuş olması ya da beğenmemesi muhtemel bir durumdur. Özetle ürünün zorunlu tek bir işletim sistemi ile satılması, rekabeti engellemesi ve tüketiciyi zorlaması açısından yanlıştır.” görüşü bildirilmiştir. Daha sonra alınan heyet raporunda ise bilirkişiler; Vista Premium işletim sistemi dava konusu ürün içinde yer aldığı nedenle satış maliyetine etki eden bir faktör olduğundan kuşku yoktur. Çünkü üretici firmanın notebookta yüklediği Vista Premium işletim sistemine bir bedel ödenmiştir. Piyasada yapılan araştırmalar neticesinde Windows Vista Premium İşletim Sisteminin perakende olarak 110 ile 150 USD arası satışa sunulduğu, davacının satın aldığı dizüstü bilgisayara ödediği 140,00 TL’ye tekabül ettiğini bildirmişlerdir.

Davacı tarafından satın alınan dizüstü bilgisayarda herhangi bir üretim ya da imalat hatası bulunmadığı yönünde bir itilaf bulunmamaktadır. Somut olaydaki itilaf bilgisayardaki Windows Vista Premium İşletim Sistemine ilişkindir.

Tüketici sorunlarının çözümüne yönelik olmak üzere hukuksal korunma bağlamında, tüketiciler çıkartılan düzenlemeler ile (Avrupa Birliği Yönergeleri gibi Uluslararası ya da yasa-tüzük-yönetmelik ve tebligat gibi Ulusal nitelikteki kurallar) yasal korunma altına alınmaya çalışılmaktadır. Gerçekleştirilen hukuksal düzenlemelerde evrensel kabul görmüş olan temel tüketici hakları önemli birer hareket noktası olmaktadır. Bu temel tüketici hakları ise sırayla şunlardır:

1. Temel gereksinimlerin giderilmesi
2. Ürün güvenirliği ve güven duymak
3. Ürünü serbestçe seçebilme
4. Bilgi edinme
5. Eğitilme
6. Zararların tanzimini isteme
7. Temsil edilme ve sesini duyurma

8. Sağlıklı çevreye sahip olma hakkı. (Dr. Mehmet Demir Tüketicinin korunası hukuku mevzuatı sh. 3) olarak sıralanmıştır. Anlatılan bu gerekçelerle davacının satın almış olduğu dizüstü bilgisayarla birlikte işletim sistemini alma zorunluluğu bulunmadığı, aksi durumun tüketici aleyhine tekelleşmeye yol açacağı ve haksız rekabeti de pekiştireceği anlaşılmakla davanın kabulüne dair aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda belirtildiği üzere;

1. Windows Vista Premium İşletim Sisteminin dava tarihi itibariyle 140,00 TL değerinde bulunduğunun tespitine,

2. 140,00 TL nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

3. Alınması gereken 15,60 TL karar ve ilam harcının, davalı taraftan alınarak hazineye irad kaydına,

4. Davacı tarafça yapılan toplam 428,60 TL yargılama masrafının, davalı taraftan alınarak davacı tarafa verilmesine dair, davacı ile davalı Teknosa vekilinin yüzlerine karşı, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren yasal 15 günlük süre içerisinde Yargıtay yolu açık olmak üzere karar verildi.

Statjus

Statjus, bilişim hukuku alanına akademik anlamda katkı sağlamayı amaçlayan ve kullanıcılarına bu alanda içerik sunan bir internet platformudur.

Diğer yazıları için tıklayın:

2 Yorum

 • nakippoyraz on 7 Haziran 2014, 12:25:00

  İşletim sisteminin fabrika çıkışı olarak gelmesinin tekelleşmeye yol açtığı ve tüketicinin “ürünü serbestçe seçebilme” hakkını
  ihlal ettiği konusu bilişim ve teknoloji ile ilgili çevrelerin uzun süredir tartışmakta olduğu bir konuydu. Bu konuda içtihatların oluşmaya başlaması sevindirici. Yargıtay’ın kararını da (olursa tabii) daha sonra eklerseniz çok sevinirim.

  Bu Kişiye Cevap Verin: nakippoyraz
  • statjus on 9 Haziran 2014, 12:36:00

   Henüz bilgimize ulaşan bir Yargıtay kararı bulunmamakla beraber, bu konuda yeni içtihatlar gelişmesi halinde bunları da paylaşacağımızdan emin olabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz.

   Bu Kişiye Cevap Verin: statjus

Menü

Pin It on Pinterest