Bir sitedeki içeriğe link verilmesinin telif hakkı ihlali teşkil etmemesi


ÖZET:
Avrupa Adalet Divanı bu kararında bir internet sitesindeki halka açık içeriğe, başka bir internet sitesinin link vermek suretiyle kullanıcılarını yönlendirmesinin telif hakkı ihlali teşkil edip etmediğini inceliyor. Adalet Divanı, kararında ayırıcı kıstasın; link verme yönteminin, içeriğin linkin verildiği sitedeymiş izlenimi verip vermemesi değil, içeriğin umuma açık olup olmaması olduğuna değinirken, kararda özetle şu ifadelere yer veriyor: “Bir ihlalin söz konusu olması için, linkin verildiği internet sitesi, içeriği yeni bir topluluğa erişilebilir kılmalıdır. Halbuki umuma açık olarak erişimine izin verilen bir içerikte, başka internet sitelerinden yönlendirilerek içeriğe erişebilecek kişiler de hesaba katılmalıdır, bu kişiler yeni bir topluluk sayılmaz.”

İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER:
• Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society (OJ 2001 L 167, p. 10)

ANAHTAR CÜMLELER:
• 
Umuma arz salahiyeti
• Link aracılığıyla erişim

Karara InfoCuria üzerinden ulaşmak için tıklayınız.

KARAR İNCELEMESİ

Kararda, bir internet sitesi sahibinin kendi ziyaretçilerini, başka bir internet sitesindeki serbest erişime açık, korunan eserlere telif hakkı sahiplerinin izni olmaksızın sitesinde verdiği linkler aracılığıyla yönlendirebileceği, kullanıcılara içeriğin linkin tıklandığı sitede olduğu izlenimi verilse de bunun hukuki açıdan bir fark oluşturmayacağına değiniliyor.

Adalet Divanının bu içtihadı, Svea Court of Appeal (İsveç Temyiz Mahkemesi)’nin bir içtihadının incelenmesi şeklinde yapılıyor. Temyiz Mahkemesinin kararı, Retriever Sverige isimli İsveçli bir şirket tarafından yönetilen, linkler aracılığıyla başka sitelerdeki yazılara erişim sağlayan bir internet sitesi ile yazılarına erişim sağladığı sitelerden biri olan Göteborgs-Posten isimli bir internet sitesi arasındaki uyuşmazlık üzerine veriliyor.

Adalet Divanı, ilk olarak bu tarz linklerin umuma arz etme teşkil edip etmediği üzerinde durulması gerektiğini söylüyor. Eğer bir “umuma arz etme” söz konusu ise, telif hakkı sahiplerinin izni olmaksızın içeriğe link verilmesinin hak ihlali teşkil edeceğini belirtiyor. “Umuma arz etme”nin tanımını, bir eserin, toplumun her bireyi tarafından (erişme imkanını kullanmasalar bile) erişilebilir hale getirilmesi şeklinde yapıyor. Kararın devamında, arz edilecek topluluğun yeni bir topluluk olması gerektiğine değinen mahkeme, buradaki “yeni” ifadesinden anlaşılması gereken şeyin, esere erişimin ilk verildiği anda hesaba katılmayan bir topluluk olması gerektiğini ifade ediyor. Sonrasında, içeriğine serbest bir şekilde erişim sağlanmasına olanak sağlayan bir internet sitesinin, yayınlarını yaparken kendisine link veren sitelerin kullanıcılarını da göz önünde bulundurması gerektiğinden bahsediyor.

Öte yandan, normalde sadece içeriği sağlayan sitenin takipçilerinin ulaşabildiği bir içeriğe, erişim engelini aşmayı sağlayacak bir linkin verilmesi söz konusu olması halinde durumun farklı olacağı ve bunun “umuma arz etme” teşkil edeceği belirtiliyor.

COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION
Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd v. Retriever Sverige AB
Basın Bildirisi

[gview file=”/yargi_kararlari/svensson_v_sverige_press.pdf” save=”0″]

 

COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION
Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd v. Retriever Sverige AB
Karar Metni

[gview file=”/yargi_kararlari/svensson_v_sverige.pdf” save=”0″]

M. Nurbaki Kaşıkçı

Leibniz Üniversitesi Bilişim Hukuku Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimi gören Nurbaki Kaşıkçı; Fikri Mülkiyet, Marka, Patent ve Telif Hukukuna ilgi duyuyor. Bilişime ve teknolojiye olan ilgisi ve bunlarla olan geçmişi gereği, her türlü yazılım, programlama ve bunların üzerindeki haklar ilgisini çekiyor.

Diğer yazıları için tıklayın:

Bir Yorum

Menü

Pin It on Pinterest