Yazılım patentlerinin uygulanabilirliği


ÖZET:
Yüce Mahkeme,  bu kararında Alice’in patentlerinin yazılım patentleri olmadığı ayrımını yaparken, yazılım buluşlarının patent koruması için elverişli olduğunu belirtiyor. Kararda, özellikle yazılım, “bir bilgisayarın kendisinin işleyişini geliştiriyorsa … [veya] bir diğer teknolojideki veya teknik alandaki geliştirmeyi etkiliyorsa” patent korumasının mümkün olduğu ifade ediliyor. Her ne kadar kararda doğrudan “yazılım patenti” ifadesine yer verilmese de, mahkemenin, yazılımların patent koruması kapsamında olamayacağı argümanını reddederek yazılım patentlerine imkan tanıması önemli bir kilometre taşı niteliğinde.

İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER:
• United States Code Title 35 – Patents
• United States Code Title 17 – Copyright

ANAHTAR CÜMLELER:
 Yazılım patentleri

Karara SCOTUSblog üzerinden ulaşmak için tıklayınız.

KARAR İNCELEMESİ

Yüce Mahkeme, kararında Alice’in patentlerinin yazılım patentleri olmadığı ayrımını yaparken, yazılım buluşlarının patent koruması için elverişli olduğunu belirtiyor. Kararda, özellikle yazılım “bir bilgisayarın kendisinin işleyişini geliştiriyorsa … [veya] bir diğer teknolojideki veya teknik alandaki geliştirmeyi etkiliyorsa” patent korumasının mümkün olduğu ifade ediliyor.

Kararın, Microsoft, Adobe ve HP’nin birlikte amicus curiae olarak sunduğu mütalaa ile aynı doğrultuda olduğu görülürken, kararda doğrudan “yazılım patenti” ifadesine hiç yer verilmemiş olması da dikkat çekiyor. Ancak bu durumun esasa ilişkin bir etkisinin olmadığı, zira “yazılım patenti” teriminin bir patent kategorisi olmadığı ve kanunlarda ya da mahkeme kararlarında da yer almadığı belirtiliyor.

Yüce Mahkeme yine “soyut düşünceler” veya “doğa kanunları” olarak nitelendirerek patent korumasından mahrum bıraktığı çalışmaların nasıl belirleneceğine ilişkin geçerli ve yeterli bir test ortaya koyamamış olsa da1 yazılımların patent koruması kapsamında olamayacağı argümanını reddederek yazılım patentlerine imkan tanıması önemli bir kilometre taşı niteliğinde.

[1] The Center for the Protection of Intellectual Property (2014). “Alice Gets the Most Important Question Right”.

Görsel: Flickr/opensource.com

SUPREME COURT OF THE UNITED STATES
Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International Et Al.

[gview file=”/yargi_kararlari/alice_v_clsbank.pdf” save=”0″]

Statjus

Statjus, bilişim hukuku alanına akademik anlamda katkı sağlamayı amaçlayan ve kullanıcılarına bu alanda içerik sunan bir internet platformudur.

Diğer yazıları için tıklayın:

Menü

Pin It on Pinterest