• Ana Sayfa
  • Haber
  • Son torba yasa ile yürürlüğe giren internet düzenlemelerine AYM’den iptal kararı

Son torba yasa ile yürürlüğe giren internet düzenlemelerine AYM’den iptal kararı


Eylül ayında TBMM Genel Kurulu’ndan geçen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan torba yasada bulunan, internet ile ilgili düzenlemelerin de içinde bulunduğu bazı maddelerin iptali için CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştu.

Hatırlanacağı üzere, ilgili torba yasa ile yürürlüğe giren değişiklikler, tüm internet trafik bilgilerinin, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nda (TİB) toplanması ve TİB Başkanı’nın talimatıyla internete resen erişim engelleme yapılacak hallere “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi” durumlarının eklenmesini kapsamaktaydı.

CHP’nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi başvuru kapsamında bulunan 5 maddeyi iptal ederken, 4 maddenin uygulanması durumunda telafisi imkansız zararlara yol açacağını belirterek, kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına kadar bu maddelerin yürürlüğünü durdurdu. Konuya ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi’nin 2 Ekim Perşembe günü yapılan toplantıda görüşülen dosyalar ve sonuçları şu şekildedir:

[gview file=”http://www.anayasa.gov.tr/Gundem/Detay/632/632.pdf” save=”0″]

Anayasa Mahkemesi verdiği bu kararla, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a torba yasa ile eklenen ve özel hayatın gizliliğini ihlal olarak yorumlanan ve TİB’e üst düzey yetkiler veren 2 önemli düzenlemeyi de iptal etti.

TİB, internet trafik verilerine ulaşamayacak

İptal edilen bu düzenlemelerden ilki 5651 sayılı kanuna 26/02/2014 tarihinde eklenen ve 10/09/2014 tarihinde değiştirilen, “Trafik bilgisi Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından ilgili işletmecilerden temin edilir ve hâkim tarafından karar verilmesi hâlinde ilgili mercilere verilir.” şeklindeki fıkradır. Yüce Mahkeme’nin, 5651 Sayılı Kanun’un 3. maddesinin 4. fıkrası hakkındaki kararı şu şekildedir:

“… C- 126. maddesiyle değiştirilen, 4.5.2007 günlü, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 3. maddesinin (4) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA …”

TİB Başkanı, idari erişim engelleme tedbiri uygulayamayacak

İptale konu olan bir diğer düzenleme ise yine 5651 sayılı kanuna 10/09/2014 tarihinde eklenen “Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi nedenlerinden bir veya bir kaçına bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, erişimin engellenmesi Başkanın talimatı üzerine Başkanlık tarafından yapılır. Erişim sağlayıcıları Başkanlıktan gelen erişimin engellenmesi taleplerini en geç dört saat içinde yerine getirir. Başkan tarafından verilen erişimin engellenmesi kararı, Başkanlık tarafından, yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar.” şeklindeki fıkradır. Yüce Mahkeme’nin, 5651 Sayılı Kanun’un 8. maddesinin 16. fıkrası hakkındaki kararı ise şu şekildedir:

“… D- 2- 8. maddesine eklenen (16) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin koşulları oluşmadığından REDDİNE …”

Bu kararlar neticesinde Anayasa Mahkemesi tarafından, TİB’e mahkeme kararı olmaksızın internete erişimi engelleme hakkı veren düzenleme ile yine TİB’e verilen ve özel hayatın gizliliğini ihlal olarak yorumlanan internet trafiğini kayıt altına alma yetkisi iptal edilmiş oldu.

Statjus

Statjus, bilişim hukuku alanına akademik anlamda katkı sağlamayı amaçlayan ve kullanıcılarına bu alanda içerik sunan bir internet platformudur.

Diğer yazıları için tıklayın:

Menü

Pin It on Pinterest