Kriter:
Görünüm:
  • Ana Sayfa
  • Yargı Kararları
  • (  »   Page 2)

Yargı Kararları

Yazılım kaynak kodlarının izinsiz kullanımında bilirkişi incelemesi


ÖZET:
Davacının sahibi bulunduğu bilgisayar yazılım programının formüllerini ve kalıplarını oluşturan ve müşterilere verilmeyen kaynak kodlarını davalıların elde ederek başka bir yazılım programı oluşturdukları iddiasıyla açılmış olan somut davada, her iki tarafın piyasadaki programlarının, her iki tarafın korumaya aldırdığı ve piyasaya sunulmayan orijinal kaynak kodları ile karşılaştırılması yapılarak, davalıların, davacının orijinal kaynak kodlarını ele geçirerek, yeni bir program oluşturup oluşturmadıklarının ortaya konulması ile saptanabileceği, delil tesbit bilirkişi raporunda ve de savcılık hazırlık soruşturması ile asliye ceza yargılaması sırasında alınan uzman bilirkişi kurulu raporlarında hep dile getirilmiş, ancak bilirkişi raporunda bu karşılaştırma yapılmamıştır. Bu durumda, mahkemece, ikisi bilgisayar programlarından anlayan, biri fikir ve sanat eserleri konusunda da uzmanlığı bulunan bir hukukçudan oluşacak bilirkişi kurulundan, tarafların dayandıkları tüm delilleri irdeleyen, tartışan ve denetime elverişli bulunan bir rapor alınarak, iddia ve savunmanın değerlendirilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

Google Adwords reklam sisteminde marka hakkına tecavüz


ÖZET:
Davacı taraf; müvekkilinin, bilgi işlem alanında faaliyet gösteren saygın bir şirket olduğunu, davalı şirketin de aynı alanda çalıştığını, müvekkilinin “P..” markasının ve www.p…net internet adresinin sahibi olduğunu, en yaygın kullanılan arama motoru Google üzerinde, davalının p.. anahtar kelimesi kullanılarak kendi reklamlarını yaptığını, bu adrese p.. kelimesi girildiğinde, sponsor bağlantı altında davalının internet adresi olan www.i…com adresinin listelendiğini, bu bağlantıya tıklandığında davalının internet sitesinin açıldığını, ileri sürerek davalının markaya tecavüzünün önlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Satın alınan bilgisayarla birlikte gelen işletim sisteminin iadesi


ÖZET:
Davacı, davalı firmadan aldığı Casper marka Notebook bilgisayar ile birlikte verilen Windows Vista Premium işletim sistemini beğenmediğini belirterek ürünün ambalajını hiç açmadan iade etmek için dilekçe ile aldığı firmaya müracaat ettiğini, firma müdürünün dilekçeyi ve ürünü teslim almaması üzerine aynı gün dilekçeyi PTT marifetiyle iadeli taahhütlü olarak gönderdiğini, davalı tarafın yanıt dilekçesi ile ürünün iadesi için 15 günlük iade ve değişim süresi sonrasında olduğu gerekçesi ile olumsuz yanıt verdiğini 21/08/2008 tarihli fatura karşılığı satın aldığı ürünün depodan getirildiği için iki gün sonra teslim aldığını ve 12 gün sonra iade için müracaat ettiğini, satın aldığı Notebook ile verilen Windows Vista Premium işletim sistemini kesinlikle geri alamayacaklarını belirttikleri nedenle bu davayı açtıklarını, bugüne kadar bedeli ile iade edilmeyen ürünün değerini tespit ederek tarafına iadesini ve yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

İnternette izinsiz fotoğraf kullanımı


ÖZET:
Davacı vekili, müvekkilinin yaptığı sözlü anlaşmaya dayanarak, bir model ve bir teknik elemanla sözleşme imzalayıp, davalıya ait otelin tanıtımı için fotoğraflar çektiğini, davalının beğendiği her fotoğraf için müvekkiline 1000 YTL ve masraflarını ödeyeceğini bildirdiğini, iki gün boyunca müvekkilinin çekim yaptığını ve davalının bunları beğenmediğini, bunun üzerine bir hafta sonra yeniden aynı ekiple çekimler yaptığını ve davalının bu çekimleri de beğenmeyip müvekkiline hakaret ettiğini, ancak davalının hiçbir bedel ödemeden ve izin almadan müvekkilinin fotoğraflarını tanıtım kataloğunda ve kendi internet sitesinde kullandığını ileri sürerek maddi ve manevi tazminatın davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Twitter’da atılan tweetlerin başka bir sitede yayınlanması


ÖZET:
Davacı, … Tv ve … Tv’de üst düzey yöneticilik yaptığını, sosyal paylaşım sitesi olan Twitter’da paylaşımlar yapan davalı E. K. ile bu beyanları aynen yayınlayan diğer davalı “www.u…com” adresinin sahibi olan U… Medya Yayıncılık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’ni dava ederek kişilik haklarına saldırı teşkil eden sitedeki yayının tedbir yoluyla durdurulmasını istemiştir.

Başkasının ad ve soyadını kullanarak Facebook hesabı açmak


Özet

Katılanla aynı üniversitede çalışan sanık tarafından katılanın resmi ile ad ve soyadı kullanılarak facebook sayfası açmaktan ibaret eyleminde, sayfada yer alan bilgiler de nazara alındığında eylemin cezai yaptırımı gerektirecek içeriği bulundurmadığı gözetilmeksizin beraati yerine özel hayatın gizliliğini ihlalden mahkumiyetine karar verilmesi.

Menü

Pin It on Pinterest