Kriter:
Görünüm:
  • Ana Sayfa
  • "Anayasa Mahkemesi" etiketine sahip içerikler

Tag: Anayasa Mahkemesi

İnternetle ilgili düzenlemeleri içeren torba yasa kabul edildi


23 Ocak tarihinde Meclis Başkanlığı’na sunulan, internet ile ilgili düzenlemeleri de içeren ve “Torba Kanun Teklifi” olarak adlandırılan, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Hatırlanacağı üzere Eylül ayında TBMM Genel Kurulu’ndan geçen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan torba yasada bulunan, internet ile ilgili düzenlemelerin de içinde bulunduğu bazı maddeler 2 Ekim 2014 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Bugün TBMM’de kabul edilerek yasalaşan “Torba Kanun Teklifi”nde yer alan ve5651 sayılı kanunun 8. maddesine eklenen 8/A maddesi ile AYM tarafından iptal edilen, yine bir torba kanun ile internet yasasına eklenen 8. maddenin on altıncı fıkrası ile benzerlik taşıması dikkat çekiyor.

TİB’in Site Kapatma Yetkisinin Anayasa Mahkemesi Tarafından İptali ve Gerekçeleri


TİB Başkanının site kapatma yetkisi 11.09.2014 ile 31.12.2014 tarihleri arasında 111 gün boyunca yürürlükte kalmış ve nihayet 31.12.2014 günü AYM gerekçeli kararının Resmi Gazete’de yayınlanması ile bu yetkinin yasal dayanağı ortadan kalkmıştır.

11 Eylül 2014 de yürürlüğe giren, TİB’e internet trafik bilgilerini toplama yetkisi veren, bu nedenle kamuoyunda fişlemeyi yasal hale getirdiği gerekçesiyle eleştirilen yasa hükmü ile yine TİB’e site kapatma yetkisi veren kanun maddesi AYM tarafından 2 Ekim 2014 tarihinde verilen karar ile iptal edilmişti. İnternet trafik verilerinin toplanması ile ilgili olan maddenin, iptaline kadar yürürlüğü de durdurularak uygulanamaz hale getirilmiş iken TİB’e site kapatma yetkisi veren madde, yürürlüğü AYM tarafından durdurulmadığı için uygulanmaya müsait bir halde yürürlükte kalmaya devam etmişti.

Anayasa Mahkemesi Başkanı: “TİB, Twitter kararını uygulamadığı için devreye girdik”


Geçtiğimiz hafta verilen Twitter’a erişimin tümden engellenmesini ifade özgürlüğünün ihlali bulan ve Twitter sansürüne son veren Anayasa Mahkemesi kararının ardından ilk defa konuşan Mahkeme Başkanı Haşim Kılıç gazetecilerin sorularını cevaplayarak süreci anlattı.

İlgili kararın 25 Mart günü verildiğini ancak aynı dönemde verilen yürütmenin durdurulmasına yönelik Ankara 15. İdare Mahkemesinin kararının uygulamaya konmasının beklendiğini belirten Haşim Kılıç’ın ifadeleri şu şekilde:

Başbakan Erdoğan: “Anayasa Mahkemesi kararına saygı duymuyorum”


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi’nin, Twitter’a uygulanan erişim engelini hak ihlali olarak niteleyen ve açılmasını hükme bağlayan kararını değerlendirdi. Erdoğan, “Anayasa Mahkemesi’nin kararına uymak zorundayız ama saygı duymak zorunda değiliz, saygı da duymuyorum. Twitter ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne başvurmalarını ben doğrusu milli bulmuyorum. Amerikalı bir şirketin böyle bir savunusu yapılırken bizim milli değerlerimiz bir kenara konuldu.” ifadelerini kullandı.

Menü

Pin It on Pinterest