Kriter:
Görünüm:

Video

YouTube’un, telif haklarını nasıl ele aldığı


YouTube’un kullanıcı tecrübesi biriminin lideri Margaret Gould Stewart, bu TED konuşmasında YouTube’un telif hakkı sahiplerinin haklarını nasıl koruduğundan ve ihlal halinde sitenin nasıl hareket ettiğinden bahsediyor. Konuşmacı, sunumda ayrıca karşılıklı seçimler sağlayarak yaratıcı bir kültür ekosisteminin nasıl oluşturulabileceğini tartışıyor.

Geleceğin suçları üzerine


Uluslar arası güvenlik futuristi Marc Goodman, bu TED konuşmasında teknolojinin gelişiminin suçlar üzerinde etkilerinden bahsediyor. Dünyadaki küreselleşme ile tehlikelerin uluslar arası düzeyde olmasına karşın güvenlik güçlerinin ulusal kaldığını belirtirken konuşması boyunca geleceğin suçlarının nasıl olacağını tartışıyor.

İnternetin yönetimleri nasıl değiştireceği


Sosyal medya teorisyeni Clay Shirky, bu TED konuşmasında internetin getirdiği yoğun bilgi akışının nasıl ele alınabileceği üzerine açık kaynak kodlu yazılımcıların kullandığı yöntemlerden biri olan GitHub’ı örnek veriyor ve demokrasinin gelişiminin bu örnekten nasıl ders alabileceğini tartışıyor. Shirky ayrıca, kanun koyucuların bu gibi sistemleri nasıl benimseyebileceği ve vatandaşların devlet yönetiminin transparanlığını nasıl sağlayabileceğine de değiniyor.

“Fikri mülkiyet bir düşünce suçudur.”


Fikri mülkiyet hukuku avukatı ve “Wealth of Ideas” kitabının yazarı Joren De Wachter, bu TED konuşmasında fikri mülkiyet hukukunun yaratıcılık ve inovasyonların önünü açmaktansa tam tersine bunların önünü kapadığı argümanını öne sürüyor. Özellikle Özgür Yazılım hareketinin yazılım endüstrisindeki yerini bir örnek olarak gösteren konuşmacı, bunun tüm hukuk sistemi için de uygulanabilir olduğunu savunuyor.

Patent trolleri ile mücadele


Bu TED videosunda Fark‘ın kurucusu Drew Curtis, “… haberlerin e-posta yoluyla yaratılması ve dağıtılması” patentine sahip bir şirkete karşı verdiği patent davası mücadelesini anlatıyor. Dava süreci ile birlikte patent trollerinin ekonomiye olan etkileri üzerine ilginç istatistikler de sunan konuşmacı, sunumunu patent trolleriyle mücadele üzerine tavsiyelerle tamamlıyor.

Menü

Pin It on Pinterest